Radon

Den öppna datan omfattar mätningar som hushåll och företag löpande genomför och rapporterar till Linköpings kommun. Informationen uppdateras löpande i samband med att mätresultat rapporteras till kommunen.

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken i större eller mindre mängder. Radongasen i marken kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, inspektionsluckor, golvbrunnar och andra rörgenomföringar.  Även byggmaterialet "blåbetong" (alunskifferbaserad lättbetong) avger radon. Tillverkning av denna typ av lättbetong startade 1929 och pågick fram till 1975. Blåbetong har dock använts som byggmaterial i hus ända fram till 1980.

Anrop möjligt på flera olika sätt SOAP,HTTP POST, HTTP GET.

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel

TypBeskrivningFilformat
RadonGatunamnAlla 

Listar de gatunamn där radonmätobjekt finns.

XML
RadonMatobjektLista 

Listar de mätobjekt som matchar parametern gatunamn.

XML
RadonMatobjekt

Visar ett mätobjekt inkl dessa mätomgångar och mätningar.

XML

 

RadonGatunamnAlla

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel

Listar de gatunamn där radonmätobjekt finns

 Exempel:

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/main.asmx/RadonGatunamnAlla?CustomKey=DIN_API_NYCKEL

 

RadonMatobjektLista

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel, samt parametern gatunamn

(Listar de mätobjekt som matchar parametern gatunamn)

Exempel:

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/main.asmx/RadonMatobjektLista?CustomKey=DIN_API_NYCKEL&gatunamn=ANGE_GATUNAMN

 

RadonMatobjekt

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel, samt parametern objid

(Visar ett mätobjekt inkl. dess mätomgångar och mätningar)

Exempel:

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/main.asmx/RadonMatobjekt?CustomKey=DIN_API_NYCKEL&objid=ANGE_OBJEKTID

Senast uppdaterad den 18 mars 2019