Solkarta

Med hjälp av Linköping kommuns kartdata kan du se vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

 

Datamängden är dels ett par georefererade png-bilder som visar solinstrålningen dels en tabell som visar area (_ar) och effekt (_en) för olika energiintervall (01, 02, 03 osv, motsvarar blått till rött i kartbilden) för vaje byggnad.

TypBeskrivningFilformat
GetFileRaw

Returnerar solkartsdata som en stor zip fil

ZIP som innehåller SHAPE och PNG

Anrop möjligt på flera olika sätt SOAP,HTTP POST, HTTP GET.

Exempelanrop:

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/main.asmx/GetFileRaw?filename=solkarta.zip&CustomKey=NYCKEL

 

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel

Senast uppdaterad den 18 mars 2019