Trafikmätningar

Den här öppna datan beskriver trafikmätningar som Linköpings kommun förfogar över. Vi tillhandahåller både mätningar från utplacerade slingor och dynamisk data från Linköping kommuns signalljus.

Data från signalljus

Data levereras löpande (varje kvart) från de flesta av Linköpings trafiksignaler till databasen. Den utrustning som räknar trafiken består av detektorer till trafiksignalen för att känna av om ett fordon närmar sig korsningen. Detektorer finns i normalfallet i alla vägar in i en korsning. Den data som levereras som öppna data kommer från en detektor i varje väg in i en korsning. Det ger möjlighet till att avgöra hur mycket trafik som ankommer en korsning från varje väg men också en totalsumma på korsningens hanterade trafikmängd.

Varje trafiksignalsanläggning har ett id-nummer och varje detektor har i sin tur ett nummer. Kombinationen id-nummer och detektor är unika.

Två metoder finns tillgängliga för att hämta ut trafikdata. Samtliga svar kapslas in i ett svarsobjekt där värdet för propertyn status är ok om allting gått bra. Är status error finns oftast ett meddelande i message som talar om vilket fel som eventuellt uppstått.

Trafikmätningar - demosida för hur API:et kan användas och data visualiseras

 

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel
Tjänsten anropas med HTTP GET.

 

Anrop +TrafikdataDetektorInfo

Kan användas för att söka upp och lista tillgängliga detektorer, få ut geografisk placering, i vilken riktning mätningen sker, beskrivning etc.                           

Man får i detectorListGeoJSON ett GeoJSON-objekt som beskriver samtliga matchande detektorer.

TypBeskrivningFilformat
TrafikdataDetektorInfo

Användas för att söka upp och lista tillgängliga detektorer

JSON/GeoJSON

Inparametrar

Parameter

Typ

Förklaring

Obligatoriskt

Exempel

CustomKey

Sträng

API-nyckel som erhålls vid registrering

Ja

API-nyckel

ControllerID

Heltal

ID för den styrenhet som informations ska hämtas om

Nej

2

DetectorID

Heltal

ID för den detektor på respektive styrenhet

Nej

10

Fritext

Sträng

För att söka upp detektorer som matchar på viss beskrivning/namn skickas

Nej

Drottninggatan

Returnerad data

Namn

Typ

Förklaring

Exempel

controllerid

Heltal

Styrenhetens ID

2

detectorid

Heltal

Detektorernas ID

10

name

Stäng

Anläggning

Anl.42 det.07

description

Sträng

Beskrivning av plats

Drottninggatan/Klostergatan

degree

Heltal

Beskriver färdriktning

81

laitude, WGS84

Flytttal

Latitud-positon för detektor

58.4083824

longitude, WGS84

Flyttal

Longitud-position för detektor

15.62173

latitude, Sweref

Flyttal

Latitud-positon för detektor

6476936.5

longitude, Sweref

Flyttal

Longitud-position för detektor

186344.844

Exempel 

För att hämta ut enskild detektor anges ControllerID ihop med DetectorID.
http://opendata.linkoping.se/WS_OpenData/Open.svc/TrafikdataDetektorInfo?CustomKey=DIN_API_NYCKEL&ControllerID=2&DetectorID=4

För att söka upp detektorer som matchar på viss beskrivning/namn skickas Fritext med.
http://opendata.linkoping.se/WS_OpenData/Open.svc/TrafikdataDetektorInfo?CustomKey=DIN_API_NYCKEL&Fritext=Drottninggatan

För att få ut samtliga detektorer anropas metoden endast med API-nyckeln.
http://opendata.linkoping.se/WS_OpenData/Open.svc/TrafikdataDetektorInfo?CustomKey=DIN_API_NYCKEL

 

Anrop +TrafikdataDetektorData

Anrop för att hämta ut trafikdata från detektor. Returnerar antal fordon som passerat, mät-tid etc.

TypBeskrivningFilformat
TrafikdataDetektorData

Anrop för att hämta ut trafikdata från detektor

JSON

Inparametrar

Parameter

Typ

Förklaring

Obligatoriskt

Exempel

CustomKey

Sträng

API-nyckel som erhålls vid registrering

Ja

API-nyckel

ControllerID

Heltal

ID för den styrenhet som informations ska hämtas om

Ja

2

DateFrom

Datum

Datum för urvalets start 

Nej

2017-05-02

DateTo

Datum

Datum för urvalets slut

Nej

2017-05-07

Returnerad data

Namn

Typ

Förklaring

Exempel

controllerID

Heltal

Styrenhetens ID

2

detectorID

Heltal

Detektorernas ID

10

measuretime

Stäng

Start av tidsintervall

2017-05-12T07:00:00

measuretime

Sträng

Start av tidsintervall

2017-05-12 07:00:00

intervall

Heltal

Beskriver tidsinterval (uppdataringsfrekvens)

15

numvehicles

Heltal

Antalet passerade fordon

69

state

Heltal

status

0

error

Sträng

Felmeddelande

Null

status

Sträng

Anropsstatus

error/ok

message

Sträng

Felmeddelande

Invalid key

Exempel 

http://opendata.linkoping.se/WS_OpenData/Open.svc/TrafikdataDetektorData?CustomKey=DIN_API_NYCKEL&ControllerID=2&DetectorID=4

Measuretime är tiden i början på det intervall som antal räknas, d.v.s. om measuretime är 2017-05-11 12:15:00 så får man antalet för tiden mellan 12:15 och 12:30, vid intervall på 15.

Datum anges i formatet yyyy-mm-dd hh:mm. Exempelvis 2017-04-19 19:15

Tomma datum gör att anropet returnerar senaste värdet för efterfrågad detektor/detektorer.

http://opendata.linkoping.se/WS_OpenData/Open.svc/TrafikdataDetektorData?CustomKey=DIN_API_NYCKEL&ControllerID=2&DetectorID=4&DateFrom=2017-05-01&DateTo=2017-05-02

Resultatet begränsas till 1000 poster så förfrågan bör begränsas så mycket som möjligt mha datum (Är resultatet klippt framgår det i returens message).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad som inte levereras:

  • Svängandelar
  • Hastighet
  • Mätvärden för gång (finns inte)
  • Mätvärden för cykel (finns i viss omfattning, men är svåra att kvalitetssäkra).

Möjliga felkällor (fler kan finnas)

  • Vägarbete eller dylikt kan ge bortfall p.g.a. arbete med signaler eller i dess närhet
  • Detektorfel
  • Serverproblem
  • Driftarbete
  • Felräkning, ibland räknas betydligt färre fordon av, för närvarande, oklar anledning

 

Formatet som efterlevs finns definierat här https://tools.ietf.org/html/rfc7946 
För att testa GeoJSON finns det ett antal websidor, exempelvis http://www.geojsonlint.com och http://www.geojson.io

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data från utplacerade slingor

Trafikkontoret placerar ut slingor runt om på Linköping kommuns vägar vid enstaka tillfällen för att genomföra trafikmätning. Här har vi även data för cykeltrafik. Observera att data för träfikmätningar från slingor inte rapporteras in dynamiskt utan mätningar genomförs ungefär var trejde år i snitt. Däremot innehåller den mer omfattande data som tex hastighet och vad är för typ av fordon.

Ingen API-nyckel krävs för detta anrop.

 

Anrop fordon

TypBeskrivningFilformat
trafikmatning_bil

Returnerar trafikdata för fordon

WFS/WMS

 Returnerad data

Namn Beskrivning Exempel
gml.pos GML position 6479843.599300 187658.904300
IDNR_CSV_P Punkt-ID: B01148
MATDATUM Mätdatum: 2016-05-20
ADT Årsmedeldygnstrafik [st]: 14900
TREND_ADT Trend [%/år] årsdygnmedelstrafik: -21.54
VADT Vardagsdygnstrafik [st]: 17936
TREND_VADT Trend vardagsmedeldygnstrafik [%/år]: -21.77
VADT_TUNG_PROCENT Tung trafik vardagar [%]: 15
VADT_TUNG Tung trafik vardagar [st]: 2619
HAST_REG Reglerad hastighet [km/h]: 70
HAST_M Medelhastighet [km/h]: 61.8
HAST_85 Hastighet 85-percentil [km/h]: 71.3
MAX_H_FLOW Antal under maxtimme [st]: 1819
SENAST_AR Senaste mätår: 2016
FOREG_AR Föregående mätår: 2014
NEXT_YEAR Beräknat nästa mätår : 2017
HISTORIK Antal mätningar i databas: 7
VH Väghållare: Linköpings kommun
IDNR_CSV_1 Gammalt Punkt-ID: 012011
VAG Väg Kallerstadsleden
VAGAVSNITT Vägavsnitt Roxviksgatan-Tornbyvägen

Exempelanrop för WFS-fil:

http://kartan.linkoping.se/isms/vagar?service=wfs&request=getfeature&typename=trafikmatning_bil&version=1.1.0&

 

 

Anrop cykel

TypBeskrivningFilformat
trafikmatning_cykel

Returnerar trafikdata för cykel

WFS/WMS

Returnerad data

Namn Beskrivning Exempel
gml.pos GML position 6476763.104500 182775.661900
POINT_ID Punkt-ID: C0131
MATDATUM Mätdatum: 2016-09-02
VADT Vardagsdygnstrafik [st]: 83
KVADT Vardagsdygnstrafik tusental [1000-st]: 0.083
TREND_VADT Trend vardagsmedeldygnstrafik [%/år]: -100
HAST_M Medelhastighet [km/h]: 15.8
MAX_H Maxtimme [tt:mm]: 0.67
MAX_H_FLOW Antal under maxtimme [st]: 8
SENAST_AR Senaste mätår: 2016
FOREG_AR Föregående mätår: 0
PLATS Gata Mårdtorpsgatan

Exempelanrop för WFS-fil:

http://kartan.linkoping.se/isms/vagar?service=wfs&request=getfeature&typename=trafikmatning_cykel&version=1.1.0&

 

 

 

Senast uppdaterad den 18 mars 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: