Vägarbete

Den här öppna datan beskriver pågående och kommande vägarbeten inom Linköpings kommun som har en allmän påverkan på framkomligheten på gator och vägar. Informationen uppdateras löpande i samband med att ansökningar om vägarbeten beviljas, uppdateringsfrekvens var 4:e timme med start 07.05.

Notera att endast kommunala vägar omfattas, Trafikverkets vägar omfattas exempelvis inte

TypBeskrivningFilformat
VagarbeteAlla 

Returnerar en lista över pågående/kommande vägarbeten.

XML

 Anrop möjligt på flera olika sätt SOAP,HTTP POST, HTTP GET.

Exempelanrop:

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/main.asmx/VagarbeteAlla?CustomKey=DIN_API_NYCKEL

 

VagarbeteAlla

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel

  

Datastruktur  

KOLUMN_NAMN

TYP

Förklaring

TYP

NUMBER(10,0)

Typ av arbete. Se separat lista.

STARTTID

DATE

Tidpunkt då arbetet planeras starta.

SLUTTID

DATE

Tidpunkt då arbetet planeras sluta

PLATS

VARCHAR2(255 BYTE)

Plats där arbetet görs

X_SWEREF991500

NUMBER(9,2)

X koordinat i SWEREF 99 15 00

Y_SWEREF991500

NUMBER(9,2)

Y koordinat i SWEREF 99 15 00

IDNR

NUMBER(9,0)

Unikt löpnummer för Vägarbetet.

BESKRIVNING

VARCHAR2(200 BYTE)

En textbeskrivning av arbetet om så behövs.

ROADSIGN

VARCHAR2(3 BYTE)

ID för vägmärke som ska visas som ikon

(se https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/)  - C2: fordonstrafik förbjuden - C3: Motorfordonstrafik förbjuden - A20: Vägarbete default - A40: Annan fara

LANK_URL

VARCHAR2(200 BYTE)

Webbadress till informationssida för arbetet. Om sådan finns

FRAMKOMLIGHET_BIL

NUMBER(3,2)

Mellan 0-1, uppskattat värde på framkomlighet. 0=vägen avstängd

FRAMKOMLIGHET_CYKEL

NUMBER(3,2)

Mellan 0-1, uppskattat värde på framkomlighet. 0=vägen avstängd

 

De typer av Vägarbete som publiceras är:

TYP

TYP_TEXT

1

Asfaltering

2

Lyft med kran

3

Gatuunderhåll

5

Parkarbete

6

Grävning

7

Anläggningsarbete

8

Fasadarbete

9

Kabelarbete

10

Belysningsarbete

11

Generell

12

VA-arbete

13

Fjärrvärmearbete

14

Husbyggnation

15

En avspärrning

16

Infrastrukturprojekt

18

Tävling

19

Markarbeten

20

Vägmärkesarbeten

21

Provtagning

22

Brounderhåll

23

Räckesarbeten

Senast uppdaterad den 18 mars 2019