Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Registrera livsmedelsverksamhet

E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet.

Om e-tjänsten

I denna e-tjänst kan du registrera:

 • Att du startar ny verksamhet.
 • Att du tar över en verksamhet
 • Att du ska göra en större/väsentlig förändring av din verksamhet.

Fastighetsbeteckning 

Du behöver ange fastighetsbeteckning i denna e-tjänst. Du hittar fastighetsbeteckningen via Linköpings karta.

Har du en verksamhet som kommer att finnas på olika platser, det vill säga en mobil verksamhet, kan du ange fastighetsbeteckningen för den lokal du använder som förråd eller uppställningsplats alternativt fastighetsbeteckningen där du bor. Har du ingen anknytning till någon fastighet i kommunen, anger du Egypten 15 vilket är den fastighet där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns.

Start av verksamheten och Miljökontorets första kontroll.

Din verksamhet får starta två veckor efter att Miljökontoret har fått din anmälan, om inte Miljökontoret meddelar något annat. Startar du en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet utan att först ha registrerat den hos Miljökontoret så riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Det är bygg- och miljönämnden som tar beslut om eventuell sanktionsavgift och avgiften tillfaller staten.

Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och ett system för egenkontroll med rutiner ska finnas. När verksamheten har startat kommer Miljökontoret på ett kontrollbesök. Då kontrolleras att verksamheten uppfyller lagkraven. Om det finns brister kan Miljökontoret ge dig tid att åtgärda avvikelserna, förelägga dig att göra det, begränsa vad du får göra eller, om avvikelserna är allvarliga, förbjuda hela eller delar av verksamheten. Miljökontoret tar ut en timavgift för handläggning av anmälan. Information om avgift för årlig livsmedelskontroll visas i slutet av denna e-tjänst.

Relaterad information

De uppgifter du lämnar hanteras i ordinarie verksamhetssystem. Uppgifterna gallras ur e-tjänsten efter två månader.

Om återkoppling ges på annat sätt än via Mina ärenden anges det i e-tjänsten.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av bygg- och miljönämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
 • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta bygg- och miljönämnden:

Bygg- och miljönämnden

Till e-postformulär för bygg- och miljönämnden

E-post: byggomiljonamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Bygg- och miljönämnden
581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+
 • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Senast uppdaterad den 29 december 2020