Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansöka om servicehus eller vårdbostad - för dig som inte är bosatt i Linköpings kommun

Här kan du som är över 18 år och inte är bosatt i Linköpings kommun, men som ska flytta hit, ansöka om servicehus eller vårdbostad.

Om du önskar flytta till en annan kommun och på grund av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser har du rätt att ansöka om så kallat särskilt boende, det vill säga servicehus eller vårdbostad i den kommun som du önskar flytta till.

Om du vill flytta till ett särskilt boende behöver du ansöka om det hos Social- och omsorgsförvaltningen. Det är Social- och omsorgsförvaltningens biståndsbedömare som fattar beslut om du är berättigad till ett boende eller inte.

Det finns tre sätt att ansöka om särskilt boende i Linköpings kommun för dig som ännu inte bor här:

 • Du kan göra en muntlig ansökan. Om du är under 65 år kontaktar du Mottagning Vuxna - Funktionsnedsättning på telefon 013-20 67 36. Om du är över 65 år vänder du dig till kommunens äldrelotsar på telefon 013-20 64 01.
 • Du kan göra en skriftlig ansökan genom att skriva ut, fylla i och skicka in blanketten "Ansökan om särskilt boende i Linköpings kommun – för dig som inte är bosatt i Linköpings kommun". Blanketten finns på denna sida.
 • Du kan ansöka via e-tjänst direkt på denna sida.

Efter avslutat ärende finns dina uppgifter kvar i Mina ärenden i ytterligare två månader innan de gallras bort. Återkoppling på din ansökan sker enligt Social- och omsorgsförvaltningens handläggningsrutin. Ditt ärende hanteras i ordinarie verksamhetssystem.

Kontakta förvaltningen via Kontakt Linköping om du önskar ta del av vilka uppgifter som finns sparade om dig i verksamhetssystemet eller om du vill ha information om status avseende ditt ärende.

 

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av social- och omsorgsnämnden respektive äldrenämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är social- och omsorgsnämnden respektive äldrenämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
 • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta nämnderna via e-post eller via Linköping kommun Social- och omsorgsförvaltningen 581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+
 • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Blankett

Senast uppdaterad den 6 november 2020