Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boende, stöd och service

Här kan du som är över 18 år ansöka om särskilt boende till exempel servicelägenhet, vårdbostad, gruppbostad eller stödboende. Du kan också ansöka om hemtjänst, trygghetslarm, kontaktperson eller anhörigbidrag. Här kan också du som vårdar en anhörig som är äldre än 65 år ansöka om individuellt anhörigstöd.

Om du inte själv kan tillgodose dina behov kan du ha rätt till bistånd. Det kan till exempel vara stöd i boendet, hemtjänst eller särskilt boende. Biståndet ska utformas så att det stärker din möjlighet att leva ett självständigt liv. En ansökan innebär inte att du automatiskt har rätt till det du ansöker om, utan en behovsprövning behöver göras av en biståndsbedömare.

Det finns tre sätt att ansöka:

 • Du kan göra en muntlig ansökan. Om du är under 65 år kontaktar du Mottagning Vuxna – funktionsnedsättning, telefon: 013-20 67 36. Om du är över 65 år vänder du dig till kommunens äldrelotsar på telefon 013-20 64 01.
 • Du kan göra en skriftlig ansökan genom att skriva ut, fylla i och skicka in blanketten "Ansökan om boende stöd och service”. Blanketten finns länste ner på denna sida.
 • Du kan ansöka via e-tjänst direkt på denna sida.

Är du över 75 år?

Du som är över 75 år har utan särskild prövning rätt att få följande

 • leverans av matkorg
 • trygghetslarm
 • städning, tvätt och/eller inköp (sammantaget upp till 6 timmar per månad)

För att få dessa insatser tar du kontakt med den utförare som du vill ska utföra hemtjänsten. Via länken "Hitta och jämför hemtjänst" kan du se vilka utförare som är godkända av Linköpings kommun.

Efter avslutat ärende finns dina uppgifter kvar i Mina ärenden i ytterligare två månader innan de gallras bort. Återkoppling på din ansökan sker enligt Social- och omsorgsförvaltningens handläggningsrutin. Ditt ärende hanteras i ordinarie verksamhetssystem.

Kontakta förvaltningen via Kontakt Linköping om du önskar ta del av vilka uppgifter som finns sparade om dig i verksamhetssystemet eller om du vill ha information om status avseende ditt ärende.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av social- och omsorgsnämnden respektive äldrenämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är social- och omsorgsnämnden respektive äldrenämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
 • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta nämnderna via e-post eller via Linköping kommun Social- och omsorgsförvaltningen 581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+
 • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Blankett

Senast uppdaterad den 11 augusti 2021