Om Skylten

Skylten är Linköpings kreativa kraftkälla!

Skylten är ett centralt beläget kulturcenter för alla åldrar och konstnärliga uttryck och drivs av Linköpings kommun, Kulturscener och Ungdom i samverkan med Studiefrämjandet, Sensus, konstnärsföreningen ALKA och kulturföreningarna Gaphals och Kulturlabbet.

Skylten är en mötesplats för lokal, nationell och internationell kultur och en grogrund för alla konstnärliga uttryck. Här ska nya idéer ta form, samarbeten frodas och saker upplevas.

I huset finns konstateljéer, danslokaler, café och scener för all form av kultur. Här finns möjligheten för alla linköpingsbor att hitta sin plats och sin passion och att tillsammans skapa Skyltens framtid.

 

Skyltens verksamhetsidé:

  • En grogrund för olika kulturella uttryck där skapandet står i fokus

  • En inkluderande och öppen mötesplats där olika kulturella uttryck får mötas och berika varandra

  • En flexibel mötesplats med förutsättningar för lokal, regional och nationell och internationell samverkan

  • En mötesplats plats där aktörerna upplever delaktighet och känslan av att ingå i ett större sammanhang

  • En kulturgenerator som möjliggör växelverkan mellan ideella och professionella aktörer, samt näringsliv

  • En attraktiv miljö där upplevelsen inspirerar både aktörer och besökare

 

Skyltens historia

Fastigheten uppfördes 1889 av byggmästare Oscar Nylander efter ritningar av Janne Lundin och inhyste ursprungligen Linköpings Träförädling. 1892 gick bolaget i konkurs och två år senare övertogs fabriken av en ny ägare som återupptog produktionen. I huset tillverkades bland annat möbler, urfodral och symaskiner. Vid förra sekelskiftet hade fabriken cirka 175 anställda. År 1922 flyttade Svenska Maskinskylten in i huset där de bedrev tillverkning fram till 1980-talet. Därefter har fastigheten omdanats till kulturhus.

För att läsa mer om Skyltens historia, besök Kulturarv Östergötland.