Samåkning

Samåkning är bra för både plånbok och miljö – Det finns idag många olika platser där man kan bli matchad ihop med förare och passagerare. Samåkning håller på att bli allt vanligare, häng på trenden!

För många är det en ekonomisk fråga att samåka men det är också trevligt med sällskap och så är det bättre för miljön. Samåk till jobbet, samåk på fritiden eller i tjänsten. Se det inte som att du måste samåka fem dagar i veckan, till och från jobbet. Fundera istället: "Kan jag börja samåka en dag i veckan?"

För att samåkningen ska bli ett seriöst alternativ för det stora flertalet krävs att fler hänger på trenden.

Framgångsfaktorer för samåkning är enligt Trafikverket:

  • Samma arbetsplats eller bostad – samma målpunkter, samma informationsnät och bekanta personer
  • Snarlika och regelbundna tider
  • Samma kön – kvinnor åker helst med kvinnor
  • Lång färdväg – minst 20 km enkel väg
  • Liten tidsförlust jämfört med att köra själv
  • Dålig kollektivtrafik – få alternativ till bil
  • Få eller dyra parkeringsplatser vid arbetsplatsen

Platser för att träffa andra samåkare!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016