Beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten pågår framför allt april-november. Här hittar du information om våra aktuella och planerade arbeten.

Asfaltsläggare i arbete

 

Pågående beläggningsarbeten

Alla planerade arbeten syns under länkarna ovan. Dels i en karta och dels i en lista som är indelad i stadsdelar.

På kartan är gatorna markerade med blå färg och gång- och cykelvägar markerade med lila färg.

Här nedan listar vi de beläggningsarbeten som pågår just nu, observera att rena återställningsarbeten inte ingår.

Inga fler beläggningsarbeten är planerade under 2019.

Flera delar i beläggningsarbetet

I samband med beläggningsarbeten på större leder och bussgator brukar oftast en del av den gamla asfalten fräsas bort. Därefter sker förarbeten i form av byte av brunnslock, kantstensjustering eller rensning av sidoytor med grävmaskin. Sedan är det dags för asfaltering och slutligen linjemålning om behov finns.

Det är parkeringsförbud på gatorna under tiden som arbetena beräknas pågå.

Vid asfaltering på lokalgator ingår i vissa fall nyasfaltering även av trottoarer. Tänk på att det är viktigt att häckar är klippta till tomtgräns, så att det inte hindrar beläggningsarbeten.

Framkomligheten blir lite begränsad, men fastighetsägare kan alltid komma till och från fastigheten, förutom just när asfalteringen sker vid utfarten.

Återställningsarbete inte med på kartan

Förutom alla planerade beläggingsarbeten tillkommer återställningsarbeten vid grävningar och reparation. Ofta är sådana arbeten av mindre omfattning och går fort eller så hör de till större byggprojekt. Dessa typer av arbeten är inte med på kartan och översikten på denna sida.

Därför asfalterar vi ibland igen efter ett år

Efter grävarbeten på körbanor läggs ett asfaltsgruslager på, det ska alltid följas av att man efter ett år återkommer och fräser bort ett lager och därefter lägger på ett permanent topplager. Detta görs för att marken behöver sätta sig i ett års tid. Sådant arbete kallas återställningsarbeten.

Omledning och vägledning

Vid större trafikpåverkan regleras trafiken vanligtvis med hjälp av trafikvakter, men i vissa fall kan det vara aktuellt med omledning av trafiken.

På särskilt utsatta platser exempelvis korsningar med mycket trafik sker arbetet oftare nattetid för att underlätta för trafiken.

När asfaltering sker på gång- och cykelvägar går det oftast att ta sig förbi, men i vissa fall finns det en anvisad alternativ väg.

Oftast innebär beläggningsarbeten på gång- och cykelvägar att man jämnar av och asfalterar med ytterligare ett lager på befintlig asfalt. Gång- och cykeltrafiken påverkas därför normalt endast under de fåtal timmar det tar att slutföra asfalteringen.

Väderlek och akuta åtgärder påverkar planeringen

På denna webbsida presenterar vi aktuella och planerade beläggningsarbeten. Observera att omfattning och tidsperioder kan förändras, exempelvis på grund av:

  • Vädret, som är direkt avgörande för om planerade arbeten kan utföras inom utsatt tid.
  • Oförutsedda händelser/skador i vägnätet som måste repareras.
  • Förändrad kostnad och omfattning.

Vi uppdaterar löpande den information du hittar här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 december 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.