Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten pågår framför allt april-november. Här hittar du information om våra aktuella och planerade arbeten.

Asfaltsläggare i arbete

 

Årets planerade beläggningsarbeten finns samlade i två kartbilder; en som visar ytterområden och en som visar tätorten. Om du hellre vill se alla gatunamn samt gång- och cykelvägar samlade i en lista så når du den här nedan.

Berg

Gator

Annelundsbacken              

Barkvägen          

Snipvägen

Berga

Gator

Ingenjörsgatan               

Kärnmakaregatan              

Yrkesvägen

Gång- och cykelvägar

Yrkesvägen

Brokind

Gator

Vinkelvägen                  

Växelbacken

Ekholmen

Gator

Brokindsleden    

Lavendelvägen                

Ålerydsvägen  

Gång- och cykelvägar

Fredriksbergsskolan

Grindgatan-Kryddvägen

Järdalavägen-Ekholmsvägen

Ekkällan

Gator

Ekhultsgatan                 

Garnisonsvägen 

Gång- och cykelvägar

Rotegatan

Gottfridsberg

Gator

Hagmarksgatan                

Sandgatan                    

Skedagatan                   

Smedjegatan   

Hackefors

Gator

Bokhagsvägen                 

Fordonsvägen        

Landerydsvägen

Molijns väg

Hejdegården

Gator

Atlasgatan                   

Frejagatan                   

Villagatan

Hjulsbro

Gator

Jungfrubergsvägen

Gång- och cykelvägar

Lövsbergsvägen

Tallholmsvägen, Lövsbergsvägen

Innerstaden

Gator

Järnvägsavenyn               

Järnvägsgatan                

Torkelbergsgatan             

Tullgränd                    

Vasavägen                    

Överstegatan     

Gång- och cykelvägar

Järnvägsparken

Malmslättsvägen

Västra vägen

Johannelund

Gator

Duvkullestigen     

Gång- och cykelvägar

Skogsgatan-Brokindsleden

Köpetorp

Gator

Köpetorpsgatan

Lambohov

Gator

Allmogegatan                 

Landbogatan                  

Plöjaregatan

Gång- och cykelvägar

Plöjaregatan

Linghem

Gator

Bäcklidsvägen                

Hyacintvägen                 

Krokusvägen

Gång- och cykelvägar

Gällstadsvägen

Himnabadet

Trastsångsvägen

Ärenprisvägen

Ljungsbro

Gator

Håcklagatan                  

Härnegatan      

Junovägen                    

Kungsbrovägen                

Nilsbovägen

Gång- och cykelvägar

Håcklagatan

Malmslätt

Gator

Kyrkogatan 4-10              

Norrgatan                    

Norrmalmsvägen      

Tokarpsvägen 12-16, 18-24, 30-40 

Gång- och cykelvägar

Norrmalmsvägen

Mjärdevi

Gator

Teknikringen

Gång- och cykelvägar

Teknikringen

Ramshäll

Gator

Furugatan        

Grangatan          

Lövgatan           

Ramstorpsgatan               

Rosengatan                   

Sköldgatan        

Stigbergsgatan   

Södra vägen    

Änggatan

Gång- och cykelvägar

Rosengatan, Södra vägen

Skäggetorp

Gator

Fogdegatan                   

Nygårdsvägen         

Stiglötsgatan     

Sturefors

Gator

Eldtornsvägen                

Kråkbärsvägen                

Näckrosvägen                 

Olvonvägen                   

Strandrågsvägen              

Sävvägen

Gång- och cykelvägar

Björnbärsvägen

Stångebro

Gator

Stångebro

Tallboda

Gator

Gränsliden    

Tannefors

Gator

Garvaregatan                 

Lillgatan                    

Lindesbergsgatan             

Lindesbergsgränd             

Sandgårdsgatan   

Sågaregatan                  

Tegelbruksgatan    

Gång- och cykelvägar

Hästskogatan-Vetegatan

Tornby

Gator

Fröstorpsgatan               

Kolfallsgatan      

Norra Oskarsgatan            

Norra Svedengatan   

Roxtorpsgatan                

Sunnorpsgatan

Gång- och cykelvägar

Tornbyvägen

Vasastaden

Gator

Bergsvägen      

Industrigatan       

Isafjördursgatan             

Joensuugatan                 

Roskildegatan                

Tönsbergsgatan      

Vidingsjö

Gator

Bankogatan                   

Ettöresgatan                 

Galoppgatan                  

Linjestigen                  

Myntgatan                    

Nödmyntsgatan                

Riksdalergatan     

Tolvskillinggatan            

Tumstigen                    

Vittengatan       

Gång- och cykelvägar

Haningeleden

Måttgatan

Riksdalergatan

Vikingstad

Gator

Oxelbärsgatan

Gång- och cykelvägar

Oxelbärsgatan

Vimanshäll

Gator

Hjortvägen

Gång- och cykelvägar

Gösvägen

Spindelvägen

Åbylund

Gator

Stensättaregatan

Östra valla

Gator

Klarbärsgatan                

Solrosgatan                  

Videgatan 

Pågående beläggningsarbeten

Vecka 32-37
Oxelbärsvägen
 
Vecka 34-38
Atlasgatan
Villagatan
Frejagatan
 
Vecka 35-38
Strandrågsvägen
Olvonvägen
Eldtornsvägen
Hyacintvägen
Krokusvägen
 
Vecka 36-37
Norra Svedengatan mellan Tornbyvägen-Vinstrondellen. 
Fräsningarbetet kommer att starta torsdag och pågå till fredag vecka 36. Beläggningarbetet pågår under vecka 37.

Vecka 36-37
Gränsliden mellan Kastvindsvägen-Hägerhällsvägen. 
Fräsningarbetet kommer att starta vecka 36. Beläggningarbetet pågår under vecka 37. Delar av beläggningsarbetet kommer att utföras nattetid med anledning av busstrafiken.
 
Vecka 36-37
Norra Oskarsgatan 
Fräsningsabetet startar vecka 36. Beläggningsarbetet pågår under vecka 37. 

Flera delar i beläggningsarbetet

I samband med beläggningsarbeten på större leder och bussgator brukar oftast en del av den gamla asfalten fräsas bort. Därefter sker förarbeten i form av byte av brunnslock, kantstensjustering eller rensning av sidoytor med grävmaskin. Sedan är det dags för asfaltering och slutligen linjemålning om behov finns.

Det är parkeringsförbud på gatorna under tiden som arbetena beräknas pågå.

Vid asfaltering på lokalgator ingår i vissa fall nyasfaltering även av trottoarer. Tänk på att det är viktigt att häckar är klippta till tomtgräns, så att det inte hindrar beläggningsarbeten.

Framkomligheten blir lite begränsad, men fastighetsägare kan alltid komma till och från fastigheten, förutom just när asfalteringen sker vid utfarten.

Återställningsarbete inte med på kartan

Förutom alla planerade beläggingsarbeten tillkommer återställningsarbeten vid grävningar och reparation. Ofta är sådana arbeten av mindre omfattning och går fort eller så hör de till större byggprojekt. Dessa typer av arbeten är inte med på kartan och översikten på denna sida.

Därför asfalterar vi ibland igen efter ett år

Efter grävarbeten på körbanor läggs ett asfaltsgruslager på, det ska alltid följas av att man efter ett år återkommer och fräser bort ett lager och därefter lägger på ett permanent topplager. Detta görs för att marken behöver sätta sig i ett års tid. Sådant arbete kallas återställningsarbeten.

Omledning och vägledning

Vid större trafikpåverkan regleras trafiken vanligtvis med hjälp av trafikvakter, men i vissa fall kan det vara aktuellt med omledning av trafiken.

På särskilt utsatta platser exempelvis korsningar med mycket trafik sker arbetet oftare nattetid för att underlätta för trafiken.

När asfaltering sker på gång- och cykelvägar går det oftast att ta sig förbi, men i vissa fall finns det en anvisad alternativ väg.

Oftast innebär beläggningsarbeten på gång- och cykelvägar att man jämnar av och asfalterar med ytterligare ett lager på befintlig asfalt. Gång- och cykeltrafiken påverkas därför normalt endast under de fåtal timmar det tar att slutföra asfalteringen.

Väderlek och akuta åtgärder påverkar planeringen

På denna webbsida presenterar vi aktuella och planerade beläggningsarbeten. Observera att omfattning och tidsperioder kan förändras, exempelvis på grund av:

  • Vädret, som är direkt avgörande för om planerade arbeten kan utföras inom utsatt tid.
  • Oförutsedda händelser/skador i vägnätet som måste repareras.
  • Förändrad kostnad och omfattning.

Vi uppdaterar löpande den information du hittar här.

Senast uppdaterad den 9 september 2021