Beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten pågår framför allt april-november. Här hittar du information om våra aktuella och planerade arbeten.

Asfaltsläggare i arbete

 

Pågående beläggningsarbeten

Alla planerade arbeten syns under länkarna ovan. Dels i en karta och dels i en lista som är indelad i stadsdelar.

På kartan är gatorna markerade med röd färg och gång- och cykelvägar markerade med grön färg.

Här listar vi de beläggningsarbeten som pågår just nu, observera att rena återställningsarbeten inte ingår.

 • Bagaregatan vecka 35-46.
 • Fjärilsvägen vecka 39-47.
 • Östgötagatan vecka 48.

Flera delar i beläggningsarbetet

I samband med beläggningsarbeten på större leder och bussgator brukar oftast en del av den gamla asfalten fräsas bort. Därefter sker förarbeten i form av byte av brunnslock, kantstensjustering eller rensning av sidoytor med grävmaskin. Sedan är det dags för asfaltering och slutligen linjemålning om behov finns.

Det är parkeringsförbud på gatorna under tiden som arbetena beräknas pågå.

Vid asfaltering på lokalgator ingår i vissa fall nyasfaltering även av trottoarer. Tänk på att det är viktigt att häckar är klippta till tomtgräns, så att det inte hindrar beläggningsarbeten.

Framkomligheten blir lite begränsad, men fastighetsägare kan alltid komma till och från fastigheten, förutom just när asfalteringen sker vid utfarten.

Återställningsarbete inte med på kartan

Förutom alla planerade beläggingsarbeten tillkommer återställningsarbeten vid grävningar och reparation. Ofta är sådana arbeten av mindre omfattning och går fort eller så hör de till större byggprojekt. Dessa typer av arbeten är inte med på kartan och översikten på denna sida.

Därför asfalterar vi ibland igen efter ett år

Efter grävarbeten på körbanor läggs ett asfaltsgruslager på, det ska alltid följas av att man efter ett år återkommer och fräser bort ett lager och därefter lägger på ett permanent topplager. Detta görs för att marken behöver sätta sig i ett års tid. Sådant arbete kallas återställningsarbeten.

Omledning och vägledning

Vid större trafikpåverkan regleras trafiken vanligtvis med hjälp av trafikvakter, men i vissa fall kan det vara aktuellt med omledning av trafiken.

På särskilt utsatta platser exempelvis korsningar med mycket trafik sker arbetet oftare nattetid för att underlätta för trafiken.

När asfaltering sker på gång- och cykelvägar går det oftast att ta sig förbi, men i vissa fall finns det en anvisad alternativ väg.

Oftast innebär beläggningsarbeten på gång- och cykelvägar att man jämnar av och asfalterar med ytterligare ett lager på befintlig asfalt. Gång- och cykeltrafiken påverkas därför normalt endast under de fåtal timmar det tar att slutföra asfalteringen.

Väderlek och akuta åtgärder påverkar planeringen

På denna webbsida presenterar vi aktuella och planerade beläggningsarbeten. Observera att omfattning och tidsperioder kan förändras, exempelvis på grund av:

 • Vädret, som är direkt avgörande för om planerade arbeten kan utföras inom utsatt tid.
 • Oförutsedda händelser/skador i vägnätet som måste repareras.
 • Förändrad kostnad och omfattning.

Vi uppdaterar löpande den information du hittar här.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2018