Återvinna

I Sverige återvann vi omkring 984 077 ton förpackningar och tidningar under 2016. Det är mer än vad alla svenskar väger tillsammans. Det gör oss till ett av de bästa återvinningsländerna i världen. Tack för att du återvinner förpackningar och tidningar.

 

Visste du att det är producenten av förpackningar och tidningar som är skyldiga att ta hand om varan efter att du har använt den? År 1994 införde regeringen producentansvar för förpackningar och tidningar. För att möta myndighetens krav gick industrin och handeln ihop och bildade Förpacknings & Tidningsinsamling AB (FTIAB). FTI:s insamlingssystem består av fastighetsnära insamlingslösningar, återvinningsstationer, och returpunkter. Har du fastighetsnära insamling kan du se två olika bilar som hämtar dina sopor, kommunen hämtar dina hushållssopor medan FTI hämtar dina förpackningar och tidningar.

Tillsammans är vi starka!

Idag klarar vi regeringens nationella mål om återvinning med råge. Det är dock redan nu beslutat om höjda mål från och med år 2020. För att klara de nya målen behöver vi endast återvinna ytterligare minst två pappersförpackningar och två plastförpackningar per vecka, samt en konservburk varje månad. Med hjälp av ditt engagemang kan vi få fler att göra rätt, vi måste hjälpa på att bli bättre på att sortera.

(källa: Förpacknings och Tidningsinsamling AB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 augusti 2017