Plast och skräp i stadsmiljö

Tyvärr har skräpet i staden ökat, det finns i snitt sex skräp per tio kvadratmeter i de städer som mäter skräp. Om du skulle promenera på en trottoar som är 100 meter skulle du enligt mätresultat stöta på sammanlagt 179 olika skräp (källa Håll Sverige rent)

Hela 64 procent av skräpet i vår stadsmiljö består av fimpar. På andra plats kommer snuset som står för 13 procent av allt skräp. Nedskräpningen med fimpar och snus har ökat sedan 2014 trots att rökandet och snusandet inte har ökat.

Tuggummi hör också till ett av de vanligaste skräpet på våra gator och torg. Det är dock svårt att mäta nedskräpning från tuggummin eftersom det är svårt att veta om det är en fläck från ett gammalt tuggummi eller ett nytillkommet tuggummi.

(källa: Håll Sverige Rent)

Hur mycket skräp vill vi ha i vår stad? I Tokyo finns det väldigt få papperskorgar men anses ändå vara en av de renaste städerna i världen. Istället för att kasta skräpet på gatorna och torgen tar de med sig skräpet hem för att återvinna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 november 2017