Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sandupptagning och städning

Kommunen ansvarar för sandupptagningen på gator och gång- och cykelvägar. Bor du i villa eller liknande ansvarar du för att ta bort sanden från trottoarer och gångvägar runt din fastighet.

Kommunens årliga sandupptagning

Starten för sandupptagningen beror lite på väderleken men normalt påbörjas arbetet i månadsskiftet mars-april. Den första maj ska alla gator och gång- och cykelbanor i innerstaden vara klara. Övriga delar av kommunen ska vara klara senast 15 maj.

Fastighetsägares ansvar vid sandupptagning

Du som bor i villa eller liknande har ansvar för sandupptagningen på trottoarer och gångvägar intill din fastighet. Om du sopar ut sanden på gatan innan vi sopar gatan så slipper du själv ta reda på sanden.

Motverka dammbildning vid sandupptagning

Rengöringen av gator, gångbanor och andra hårda ytor är viktig för att hålla nere partikelhalterna i stadens luft. Följ våra råd vid vårstädningen så får vi bättre luft i vår stad:

  • Utför bortstädning av sand/bergkross så tidigt efter vintersäsongen som det är möjligt. Då minskar mängden dammpartiklar som kan virvla upp och materialet från gångbanor/trottoarer kommer med i kommunens sandupptagning.
  • Material från innergårdar tas upp i fastighetsägarens egen regi. Detta beror på att kommunens fordon för sandupptagning inte är anpassade för upptagning av högar av sand/bergkross. Högar kan utgöra trafikhinder.
  • Undvik torrsopning. Fukta ytan innan arbetet påbörjas.
  • Vid användning av lövblås, tänk på att - fukta ytorna där du ska blåsa - undvik att köra på full effekt
  • Använd andningsskydd.

Städning av staden

Kommunen är indelad i olika områden som städas olika ofta. Citykärnan städas varje dag under sommarhalvåret. Höst, vinter och vår (veckorna 42-20) städar vi citykärnan 2-3 gånger i veckan.

De olika stadsdelscentrumen städas två gånger i veckan.

Fulla papperskorgar

Linköpings kommun sköter cirka 2300 papperskorgar som är placerade på platser där människor rör sig som mest. Papperskorgarna finns i olika storlekar och modeller beroende på var de står. Ibland fylls papperskorgar fortare än vanligt. För att undvika att skräpet hamnar på marken och sprids i naturen är det viktigt att en full papperskorg töms så fort som möjligt. Om du upptäcker en full papperskorg är det därför bra om du anmäler det till oss så att våra entreprenörer kan ta hand om det.

Anmälan görs via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park eller genom att du hör av dig till Kontakt Linköping.

 

 
 

Senast uppdaterad den 16 september 2022