Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Klipp häcken!

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Med några enkla åtgärder före och under sommaren kan du se till att inte sätta andra i fara.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art du väljer, vilken klimatzon du befinner dig i, jordens beskaffenhet och skötseln. På plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

 

Du som har utfart mot gatan

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

Har du klagomål på skymmande växtlighet?

Om du har klagomål på växtlighet som skymmer sikten i trafiken bör du i första hand kontakta fastighetsägaren. I andra hand kan du kontakta avdelningen för Park och natur via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 7 januari 2020