Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bullerskyddsbidrag

Särskilt bullerutsatta fastigheter kan få bidrag för att byta fönster, om de uppfyller vissa kriterier.

Linköpings kommun strävar efter att omgivningsbuller inte ska medföra skadliga effekter på människors hälsa. För att nå det målet erbjuder kommunen ekonomiskt bidrag för fönsterbyte till vissa fastighetsägare för särskilt bullerutsatta fastigheter. Fönsterbytet kan ske med eller utan friskluftventiler.

I Linköpings kommuns riktlinjer för bullerskyddsbidrag kan du läsa om de kriterier som behöver uppfyllas för att få bullerskyddsbidrag.

Ansökningsperiod

Ansökan tas emot under perioden november-december 2020/2021/2022 och bidrag beslutas för efterföljande år.

Senast uppdaterad den 29 mars 2021