Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ålerydsvägen - Sydvästra Cykellänken

Cykellänken byggs ut mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden.

 

Färdigställt byggprojekt

Detta projekt är färdigställt och ligger kvar på webbplatsen cirka ett halvår efter färdigställandet.

Vad ska hända?

Vi bygger cirka 1,7 kilometer gång- och cykelväg. Gång- och cykelbanan planeras bli cirka fem meter bred och ska anläggas mellan Ålerydsvägen och raden med träd. Vid Poleraregatan, Tinnerbäcken och Galoppgatan ska tre nya broar/överfarter byggas.

Länken kommer så småningom att fortsätta genom Tinnerö eklandskap och binda ihop Linköpings södra delar med Linköpings västra. 

Utmed cykelvägen kommer det att finnas utsmyckning, som till exempel effektbelysning, målning eller plantering. På vissa platser finns orienteringstavla, cykelpump och bänkar.

Entreprenörerna har grävt på platsen för att få plats med dränering, kablar och förstärkningslager. De har också lagt ut kabel för ny belysning och monterat belysningsfundament där de nya belysningsstolparna kommer att stå. Nya belysningsstolpar kommer att monteras och de gamla rivas under vintern/våren 2021. Träd längs med sträckan kommer att beskäras av arborist.

Entreprenörerna har också byggt en ny hållplats vid Ålerydsvägen med nya gångvägar som ansluter till befintlig gångväg.

När gör vi detta?

Byggstart oktober 2020, färdigt till sommaren 2021.

Trafikpåverkan

Infarterna till Prickskyttegatan, Poleraregatan och Galoppgatan, samt cykelvägen utmed Tinnerbäcken korsas av Cykellänken. Cykelväg kommer att byggas över dessa infarter. Det ska dock vara möjligt att köra ut och in här hela tiden under bygget.

Vilka gör detta?

  • SMA Öst på första etappen från Haningeleden
  • SM Entreprenad på mittenetappen
  • Wilzéns på sista etappen upp till Ålerydsvägen

Kommunens projektledare

Projektledare Erik Bjäresten når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 31 maj 2021