Ekängen – utbyggnad av ledningar/belysning/gator

Vi har utfört förberedande arbete inför framtida ny bebyggelse i Stensätter i Ekängen.

Stensätter, byggprojekt i Ekängen.

På sikt ska det bli både bostäder och förskola i området.

Vi har byggt ut ledningar, belysning och gator inklusive gång- och cykelväg. En passage byggdes för att korsa Ekängsvägen och ansluta till befintlig gång- och cykelväg. Hela byggprojektet bäddar för kommande byggen av bostäder och förskola.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 januari 2020