Harvestad - färdigställande av gator

Vi har färdigställt gatorna i det nya bostadsområdet i Harvestad. Vi har också byggt två nya gång - och cykelvägar. Grön markering visar aktuella vägar, lila markering visar de nya cykelvägarna.

 

Vad ska hända?

Med start i augusti 2019 påbörjade vi arbetet med att färdigställa gatorna i det nya bostadsområdet i Harvestad.

Två gång- och cykelvägar byggdes också. Den ena mellan slutet av Nybrovägen och Granholmsvägen. Den andra  från Pionvägen (högst upp på den) och anslutande till den gång- och cykelväg om redan fanns vid Pema Arena.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjades i augusti 2019 och vara helt klart i december 2019.

Kommunens projektledare

Projketledare Daniel Jirlund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 maj 2020