Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro - Hackefors sluss

Vi bygger en transportväg så att slussportarna vid Hackefors sluss kan transporteras och köras iväg för reparation.

Färdigställt byggprojekt

Detta projekt är färdigställt och ligger kvar på webbplatsen cirka ett halvår efter färdigställandet.

Vad ska hända?

Vi bygger en transportväg i grus för den mobilkran som ska lyfta upp slussportarna i Hackefors sluss.

Varför gör vi det?

Slussportarna på Hackefors sluss behöver repareras. Portarna måste därför lyftas upp och köras iväg för reparation. För att komma åt med mobilkran och lyfta upp portarna behöver vi bygga en transportväg för mobilkranen.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas 18 januari 2021 och beräknas vara klart den 30 mars 2021.

Trafikpåverkan

Mindre påverkan av trafiken kan förekomma.

Kommunens projektledare

Projektledare Lars Norr når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 25 maj 2021