Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro Skogsvallen – utbyggnad av gator och ledningar

Vi gör förberedande arbeten inför framtida bebyggelse av ett nytt bostadsområde.

Nya vägar vid Skogsvallen, Hjulsbro.

 

Färdigställt byggprojekt

Detta projekt är färdigställt och ligger kvar på webbplatsen cirka ett halvår efter färdigställandet.

Vad ska hända?

Ett nytt bostadsområde med cirka 350 bostäder ska byggas på Skogsvallen. Innan bostäderna kan börja byggas behöver nya gator anläggas och allmän platsmark förberedas. Arbetet med att anlägga nya gator kommer att utföras av entreprenören AMA AB på uppdrag av Linköpings kommun. I samband med arbetet kommer även Tekniska Verkens ledningsnät dras fram till det nya området.

När gör vi detta?

Arbetet startade i september 2019 och beräknas vara färdigt i november 2021.

Trafikpåverkan

Trafiken påverkas stundtals på Vårdsbergsvägen, men ett körfält ska vara öppet i vardera riktning under byggtiden.

Kommunens projektledare

Projektledare Daniel Jirlund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 5 maj 2021