Linghem – upphöjt övergångsställe och cykelöverfart

Nu bygger vi om övergångsstället på Himnavägen till en tryggare överfart för oskyddade trafikanter.

Blått markerar läget för den nya överfarten. Rött markerar omledning för de som går och cyklar.

Övergångsstället är en skolväg för barn på både grund- och förskola och de senaste trafikmätningarna visar att de höga farterna uppfyller kommunens riktlinjer för att få bygga farthinder.

Farthindret utformas för hastigheten 30 km/h. Kombinationen av övergångsställe och cykelöverfart ger både gående och cyklande företräde framför fordonstrafik på Himnavägen.

Vad skall hända?

  • Övergångsstället kommer att byggas om till ett upphöjt övergångsställe med en cykelöverfart.
  • Mittrefugen rivs och nya skyltar för överfarten sätts upp.  

När gör vi detta?

Arbetet kommer att utföras under december 2019.

Trafikpåverkan

Eftersom endast ett körfält i taget kan vara öppet för trafik under ombyggnaden kan det uppstå köer förbi arbetsplatsen. Särskilt under den trafikintensiva tiden på morgonen och kvällen.

Tyvärr kommer övergångsstället att behöva vara avstängt under byggtiden och trafikanter hänvisas till övergångsstället vid Kråksångsvägen.

Vi ber om förståelse för detta och kommer att arbeta för att begränsningen i framkomlighet ska bli så kort som möjligt.

Kommunens projektledare

Projektledare Peter Rexfalk når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 november 2019