Ljungsbro - ombyggnad av Norra Cloettavägen

Vi har byggt om Norra Cloettavägen på sträckan som går mellan O G Svenssons väg och Hjalmar Svenfelts väg.

Vad har gjorts?

  • Längs gatans östra sida har en tre meter bred gång- och cykelbana anlagts. Vid mindre anslutande gator har cykelbanan gjorts upphöjd för att prioritera gång- och cykeltrafiken.
  • Befintliga busshållplatser har byggts om med tillgänglighetsanpassade perronger som underlättar på- och avstigning.
  • Befintlig parkeringsplats söder om Hemköp har byggts om och integrerats med kringliggande parkmiljöer.
  • Stolpbelysningen längs gatan har bytts ut och anpassats till vägen.
  • Vägen har smalnats av och kompletterats med nya övergångställen samt försetts med ny asfalt.
  • Nya träd har planterats längs gatan och vid den ombyggda parkeringsplatsen har ytan kompletterats med träd och perenner.

När gjorde vi detta?

Arbetet påbörjades i mitten av augusti och avslutades i slutet av april 2019.

Trafikpåverkan

Vägen byggdes om i etapper och med en sida i taget. Längs dessa sträckor påverkades trafiken på Norra Cloettavägen eftersom framkomligheten vara begränsad.

Tillfälliga hållplatser togs i bruk när befintliga byggdes om.

Kommunens projektledare

Projektledare Marie Fredin som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019