Ljungsbro - ombyggnad av Norra Cloettavägen

Vi bygger om Norra Cloettavägen på sträckan som går mellan O G Svenssons väg och Hjalmar Svenfelts väg.

Vad ska hända?

  • Längs gatans östra sida anläggs en tre meter bred gång- och cykelbana. Vid mindre anslutande gator blir cykelbanan upphöjd för att prioritera gång- och cykeltrafiken.
  • Befintliga busshållplatser byggs om med tillgänglighetsanpassade perronger som underlättar på- och avstigning.
  • Befintlig parkeringsplats söder om Hemköp byggs om och integreras med kringliggande parkmiljöer.
  • Stolpbelysningen längs gatan byts ut och anpassas till vägen.
  • Vägen smalnas av och kompletteras med nya övergångställen samt förses med ny asfalt.
  • Nya träd planteras längs gatan och vid den ombyggda parkeringsplatsen kompletteras ytan med träd och perenner.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i mitten av augusti och beräknas att avslutas i slutet av april 2019.

Trafikpåverkan

Vägen byggs om i etapper och med en sida i taget. Längs dessa sträckor kommer trafiken på Norra Cloettavägen påverkas eftersom framkomligheten kommer att vara begränsad.

Tillfälliga hållplatser tas i bruk när befintliga byggs om.

Kommunens projektledare

Projektledare Marie Fredin som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2019