Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - tillgänglighetsanpassning av naturreservat

Motala ströms ravin tillgänglighetsanpassas delvis och arbetet beräknas vara klart till sommaren.

Översikt som visar hur naturreservatet Motala ströms ravin tillgänglighetsanpassas 2021.

Naturreservatet Motala ströms ravin tillgänglighetsanpassas med gångväg och rastplatser.

Färdigställt byggprojekt

Detta projekt är färdigställt och ligger kvar på webbplatsen cirka ett halvår efter färdigställandet.

Vad ska hända?

Arbete med att tillgängliggöra naturreservatet naturreservatet Motala ströms ravin pågår. Det här skapas:

  • Reservatsentré med parkeringsplatser och information i anslutning till Ljungsbro samhälle i Jakobslundsvägens förlängning, nära O G Svenssons väg.
  • En 1,5 kilometer lång gångväg från entrén till målpunkten vid Jakobslund. Flera rastplatser längs med stråket med utsikt mot ravinen.
  • Den första halvan av promenadstråket som går utmed ravinen uppe i den "vanliga" marknivån är tillgänglighetsanpassad med snälla lutningar och 1,8 meter bred. Det blir både stenmjölsgångar och träbryggor/broar. Sträckan kommer att vara tillgänglig för alla oavsett om man kommer med barnvagn, rullator eller rullstol. 
  • Den andra halvan av promenadstråket går ner i ravinen och där förekommer det trappor, lutningarna blir större och gångarna blir lite smalare, ungefär 1,2 meter breda.

När gör vi detta?

En projektering av entré och stig har genomförts.Arbetet påbörjades i mars och beräknas vara helt slutfört i början av juli 2021.

Kommunens projektledare

Projektledare Erik Bjäresten når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 12 juli 2021