Onkel Adams park - ny lekplats

I Onkel Adams park har vi byggt en ny lekplats för barn i åldrarna 0-5 år.

 

Vad har gjorts?

Vi har byggt en närlekplats i Onkel Adams park. Behovet av en närlekplats är stort i södra Vasastaden. I samband med att Sandrinoparken bebyggdes pekades Onkel Adams park ut som en lämplig plats för att ersätta tidigare lekplats.

En närlekplats är en lekplats som ska tillgodose de mindre barnens behov av lek i bostadsområden som saknar gemensam kvartersmark. Lekplatsen ska innehålla en sandlåda, ett eller några enkla lekredskap, som till exempel gungdjur och lekhus, samt en sittgrupp för vuxna.

Lekplatsen riktar sig mot åldrarna 0-5 år.

Arbetet med att bygga den nya lekplatsen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun.

Den rosa markeringen på kartan visar den nya lekplatsens läge.

När gjorde vi detta?

Byggnationen startade i mitten av september 2019. Lekplatsen öppnades för allmänheten i november 2019.

Kommunens projektledare

Projektledare Per Oldfeldt når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2019