Stångån Kinda kanal - fiskomlöp och fiskränna

Vi satsar på Nykvarnsholmen med fiskomlöp och ny parkmiljö. I Tannefors bygger vi en fiskränna. Arbetet avslutades i november 2019. Det skulle bli en stor invigning i maj, men på grund av läget med coronaviruset skjuter vi invigningen framåt, till hösten 2020.

Vad ska hända?

För att skapa fria vandringsvägar från Roxen upp till Tannefors för fiskar, bland annat för den ovanliga arten asp, bygger vi ett fiskomlöp i Nykvarnsholmen där kraftstationen finns) och en fiskränna i Tannefors.

Vi utvecklar samtidigt Nykvarnsholmen till en attraktiv målpunkt längs Stångåstråket:

  • Vi bygger en ny miljö med bland annat broar, gång- och cykelvägar, belysning och olika typer av mötesplatser.
  • Vi anlägger tre informationsplatser som berättar om fiskpassagen och dess betydelse för växt- och djurlivet, hamnens och kanalens historia och betydelse för stadens utveckling samt om den historiska förbindelsen i landskapet över Stångån (”slaget vid Stångebro 1598”).
  • Vi renoverar också de båda befintliga broarna; Slussbron samt Strömsbron samt cirka 110 meter stenmur/kaj vid Nykvarn.

Via länken till fiskdata.se kan du se fiskräknaren med filmer under vatten och statistik:

 

När gör vi detta?

Byggstart är i slutet av oktober 2018 och vi planerar att vara klara i november 2019.

Första etappen sker på Nykvarnsholmen. Arbetet vid Tannefors slussar börjar tidigast under senvåren 2019.

Trafikpåverkan

På grund av de omfattande arbetena vid Nykvarn, så kommer Nykvarnsholmen att vara helt avstängd för gång- och cykeltrafik under hela byggtiden. Vi hänvisar till Gumpekullabron som leder över Stångån.

Vid Tannefors (i närheten av Snugganparken) är gångstråket öppet under hela byggtiden, men under kortare perioder kan det förekomma omledning längs en kortare sträcka.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 mars 2020