Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stora torget - cykelställ, sittplatser och grönska

Vi ser över cykelparkeringen utanför Filbyterhuset och skapar samtidigt trevliga sittplatser och lite mer grönska.

Kartan visar nya cykelställ som ska till på Stora torget i maj 2021.

När de nya cykelställen riktar sig mot cykelvägen och sittplatserna riktar sig mot gångvägen blir det ännu tydligare var cyklister rör sig och vilket stråk fotgängare använder.

Färdigställt byggprojekt

Detta projekt är färdigställt och ligger kvar på webbplatsen cirka ett halvår efter färdigställandet.

I stråket utanför Filbyterhuset och längs med Stora torgets västra långsida samsas både cyklister och fotgängare. Det är viktigt att fotgängarna i första hand tar sig fram på gångvägen framför gallerian och att cyklisterna väljer cykelvägen som går på andra sidan cykelställen längs med Stora torgets långsida. Samtidigt är det viktigt att tänka på att vi befinner oss på ett torg när vi vistas och rör oss här, och att vi saktar ner tempot och visar hänsyn.

Vi vill ha ett levande torg för alla och på sikt ska vi justera och tänka om kring torgets disponering och utformning. Just nu ser vi över platsen för cykelställen. 

Vad ska hända?

  • Vi monterar cykelställ som totalt rymmer 45 cyklar. Cykelparkeringen är vänd åt cykelbanan. Cykelparkeringen vänd mot gångbanan tas bort och ersätts med sittplatser.

När gör vi det?

Montering planeras ske under vecka 17 2021, och vara färdigt i början av maj. 

Trafikpåverkan

Under monteringsperioden kommer cykelparkeringen att vara avstängd.

Kommunens projektledare

Projektledare Lisa Markström når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

 

Senast uppdaterad den 3 maj 2021