Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ålerydsvägen och Vistvägen - bättre förhållanden för träd

Vi byter ut och förbättrar förhållandena för träd längs Vistvägen och Ålerydsvägen.

Vad ska hända?

Vi har gjort en inventeringen av hur träden mår längs Vistvägen och Ålerydsvägen. Inventeringen visade att en del träd behöver tas ner. Dessa träd kommer vi att ersätta med nya. Inventeringen visade också att en del träd bedöms vara i relativt gott skick. Dessa träd kommer att stå kvar. Men vi kommer att förbättra förhållandena för dem genom så kallade vitaliseringsåtgärder, vilket ger dem mer syre och näring då marken är lerig och kompakt.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas i oktober 2021 och beräknas vara klart i december 2021.

Trafikpåverkan

Det kommer stundtals att bli trångt att passera på delar av gång- och cykelvägen, men den kommer inte att stängas av.

Kommunens projektledare

Projektledare Åsa Karlsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 25 oktober 2021