Apotekaregatan – modernisering mellan Ågatan och Storgatan

Vi bygger om en sträcka av Apotekaregatan och skapar ett centralt stråk med mötesplatser, cykelparkering och en konstinstallation.

Vad ska hända?

  • Gatans ytskikt byts ut till natursten. Gångytor förses med breda hällar och körytor beläggs med smågatsten.
  • Gatan får regleringen gångfartsområde där man får köra fordon på de oskyddade trafikanternas villkor. Från Storgatan till garaget är det dubbelriktad trafik. På sträckan efter garaget mot Ågatan är det enkelriktat och där är det endast fordon med tillstånd som får köra, det vill säga leveranser och taxibilar på reglerade tider.
  • Vid Ågatan blir det en ny mötesplats med träd och sittplatser
  • Befintliga cykelparkeringar renoveras. De nya cykelställen ger möjlighet att låsa fast cykelns ram.
  • Stolpbelysningen längs gatan byts ut och moderniseras. Den kommer att placeras på gatans östra sida och alltså inte längre stå längs muren. Tanken är att det ska ge ett renare intryck av området vid Domkyrkan.
  • Nya träd planteras i gatans södra del.
  • Befintlig transformatorstation vid Ågatan får konstnärlig utsmyckning.

Innan vi börjar med vårt arbete i höst ska Tekniska verken under våren och sommaren modernisera ledningssystemet och byta ut allt; fjärrvärme, vatten- och avlopp, el samt bredband längs sträckan. Läs mer om det via länken nedan.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i början av september 2019 och beräknas att avslutas under våren 2020.

Trafikpåverkan

Under ombyggnationen är framkomligheten begränsad. För att möjliggöra trafik och leveranser till gatans södra del så utförs arbetet i etapper.
Parkeringshuset bakom Filbytergallerian håller öppet hela ombyggnadsperioden.
Handikapp- och färdtjänsttransporter och leveransbilar kommer att kunna ta sig fram i området.

Kommunens projektledare

Projektledare Marie Fredin når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 september 2019