Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Bantorgsparken rustas upp

Bantorgsparken i Vasastaden ska rustas upp och bli en mer ljus och öppen plats.

Skiss över park där olika funktioner i parken är utmarkerade, som träd, gräsytor och lekpark.

 

Vad ska hända?

Bantorgsparken ska rustas upp för att möta kraven på tillgängliga, attraktiva offentliga miljöer. Parken ska utvecklas för att bli mer öppen och ljus.I parken finns även en lekplats som ska rustas upp och få en bättre koppling till parken. Parken ska kompletteras med fler sittplatser, planteringar, ny belysning och fler möjligheter till aktivitet.

Varför gör vi det?

Bantorgsparken är en viktig park för Vasastaden men också för besökare från andra delar av staden samt intilliggande verksamheter. Meningen med upprustningen är att skapa en inbjudande park för med möjlighet till rekreation, lek och umgänge i en grön miljö.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas våren 2021 och beräknas vara klart hösten 2021.

Trafikpåverkan

Parken kommer att stängas av under byggnation.

Kommunens projektledare

Projektledare Åsa Karlsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 21 september 2021