Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berg, Sjöliden - utbyggnad av gator samt gång-och cykelbana

Vi bygger lokalgator för ett nytt bostadsområde och skapar en ny gång- och cykelbana mellan Sjöliden och Stjärnorpsvägen.

Karta visar vart den nya lokalgatan samt gång- och cykelbana ska anläggas.

Vad ska hända?

Drygt 100 bostäder ska byggas, byggnationen kommer vara en blandning av flerfamiljshus och radhus. Vi gör därför en utbyggnad av nya lokalgator med belysning och ledningar för vatten, avlopp och el. 

En gång- och cykelbana med belysning ska anläggas mellan Sjöliden och Stjärnorpsvägen. 

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i juni och beräknas vara klart i oktober 2021.

Trafikpåverkan

Kollektivtrafik, biltrafik, cyklister och gångare kommer att kunna passera arbetsområdet under hela byggtiden. 

Kommunens projektledare

Projektledare Ninib Abdulnoour når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 18 juni 2021