Berga - förändrat trafikflöde mellan Hovetorpsgatan och Söderleden

För att förbättra trafikflödet och trafiksäkerheten stänger vi in- och utfarten mellan Hovetorpsgatan och Söderleden för biltrafik.

Karta över området med stängd passage markerad

Röd markering i kartan visar ut- och infart som stängs för biltrafik. Grön streckad markering visar hänvisad väg mellan Hovetorpsgatan och Söderleden. Karta: Linköpings kommun

Vad ska hända?

Infarten och utfarten mellan Hovetorpsgatan och Söderleden stängs för biltrafik. Biltrafik mellan Hovetorpsgatan och Söderleden ska från och med april 2020 åka via Lillgårdsgatan och Vistvägen.

Gående och cyklister kommer även fortsättningsvis att kunna ta sig mellan Hovetorpsgatan och Söderleden.

Syftet är minska köerna på Söderleden mot Vistvägen i rusningstrafik och att förbättra trafiksäkerheten.

Trafiksäkerheten för cyklister på cykelstråket utmed Söderleden kommer också att förbättras i och med att de inte längre möter korsande biltrafik på väg in eller ut från Hovetorpsgatan.

När gör vi detta?

Arbetet beräknas starta i april 2020 och kommer att pågå under två veckor.

Trafikpåverkan

Ombyggnationen kommer att påverka framkomligheten på Söderleden, men trafiken kommer inte att stängas av.

Framkomligheten längsmed Hovetorpsgatan kommer inte att påverkas under ombyggnationen.

Kommunens projektledare

Projektledare Erik Bjäresten når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 februari 2020