Berga - ny gång- och cykelbana längs Ålerydsvägen

Linköpings kommun har börjat planera för ny en gång- och cykelbana längs Ålerydsvägens norra sida.

Kartvy med sträckning för ny gång- och cykelbana markerad.

Vad ska hända?

Vi ska anlägga en ny gång- och cykelbanan med belysning längs Ålerydsvägens norra sida. Gång- och cykelbanan planeras bli cirka fem meter bred och ska anläggas mellan Ålerydsvägen och raden med träd.

Som en del i planeringen kommer tjänstepersoner från kommunen vid ett antal tillfällen att undersöka förutsättningarna för den nya gång- och cykelvägen på plats, fram till mars 2020.

När gör vi detta?

Arbetet beräknas starta efter sommaren 2020. Sträckan beräknas vara färdig hösten 2021.

Ålerydsvägen och korsande gator kommer inte att stängas av under arbetet, men framkomligheten kan bli begränsad.

Kommunens projektledare

Projektledare Erik Bjäresten når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 januari 2020