Berga - ny gång- och cykelväg längs Konstruktörsgatan

En ny gång- och cykelväg byggs utmed Konstruktörsgatans östra sida.

Vad ska hända?

Konstruktörsgatan har idag endast en smal gångbana. För att förbättra för oskyddade trafikanter byggs en ny gång- och cykelväg som ska bli cirka 500 meter lång och tre meter bred.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas i mitten av april och beräknas vara klart i juli 2020.

Kommunens projektledare

Projektledare Ninib Abdulnoour når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 april 2020