Nu bygger vi Cykellänken genom Rydsskogen

Arbetet kommer pågå veckorna 33-48

Genom Rydsskogen breddas befintlig cykelbana till 5 m på hela sträckan och hela cykelbanan får ny asfalt och målning.

Vi kommer inte att göra något med belysningsstolparna då det redan är ledbelysning på denna sträcka, några spottar kommer att monteras för att belysa träd längre ut i naturen på vissa platser och det kommer att monteras lite effektbelysning.

På vissa avsnitt skiftar vi ut hela överbyggnaden då den är väldigt ojämn och skadad av trädrötter, på andra avsnitt så behålls befintlig cykelbana och vi asfalterar och breddar på befintlig konstruktion.

Några vägtrummor för dagvatten byts ut och några breddas, slänterna kommer att flackas ut för att minimera risk för olyckor.

Inga ytterligare träd kommer att fällas i Ryds skogen, delar av träden har använts som utsmyckning i tunneln under Industrigatan, några stockar återanvänds som hoppstubbar vid platsbildningen i Ryds skogen, några stockar läggs på upplag för att värna om småkrypen och resten har sålts som timmer.

Inne i Rydsskogen byggs även en mötesplats för vila och lek. Hoppstubbar, sittmöbel effektbelysning på träd och en skulpterad högstubbe finns på den platsen.

Vid Rydsskogens motionscentrum finns en sittmöbel, cykelställ och en informationsskylt om Rydsskogen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 september 2018