Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Jakobsdal - ny dagvattenreningsanläggning

En dagvattenreningsanläggning i form av dammar och våtmark ska byggas i Jakobsdal.

Översiktlig illustration

Vad ska hända?

En dagvattenreningsanläggning i form av dammar och vårmark ska byggas i Jakobsdal. Dammarna kommer att rena vattnet från bäckravinen innan det släpps ut i Stångån. Vid dammarna kommer det även att anläggas nya gångvägar och planteringar samt placeras ut nya sittmöbler där man kan njuta av vattnet och naturen.

Dagvatten är ett annat namn för regnvatten och smältvatten från snö. Oftast leder dagvattenledningarna ut vattnet till närmaste dike eller vattendrag utan någon rening. Eftersom vattnet i Stångån används till att producera dricksvatten arbetar vi med att på olika sätt minska föroreningar och partiklar som når Stångån. Dagvattnet som idag rinner i bäckravinen kommer från ett område som täcker hela Ekholmen och sträcker sig ner till södra Ullstämma. Genom att leda om vattnet från bäckravinen till den nya dagvattenreningsanläggningen kommer vattenkvaliteten att förbättras.

 

Idéskiss på hur området vid dammarna kan komma att se ut när området är färdigställt. 

 

Idéskiss på hur området vid dammarna kan komma att se ut när området är färdigställt. 

När gör vi det?

Tekniska verken beräknar att bygget av reningsanläggningen startar i slutet av oktober 2021. När reningsanläggningen är klar kommer Linköpings kommun att färdigställa utformningen av området med gångvägar, planteringar och möblering. Arbetet beräknas vara klart under våren 2022.

Kommunens projektledare

Projektledare Lars Norr når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

 

Senast uppdaterad den 5 oktober 2021