Ekängen – utbyggnad av ledningar/belysning/gator

Vi gör förberedande arbete inför framtida ny bebyggelse i Stensätter i Ekängen.

Stensätter, byggprojekt i Ekängen.

På sikt ska det bli både bostäder och förskola i området.

Vad ska hända?

Vi bygger ut ledningar, belysning och gator inklusive gång- och cykelväg. En passage byggs för att korsa Ekängsvägen och ansluta till befintlig gång- och cykelväg. Hela byggprojektet bäddar för kommande byggen av bostäder och förskola.

När gör vi detta?

Byggstart i slutet av mars 2019 och arbetet beräknas vara klart i maj 2020.

Trafikpåverkan

Det går bra att passera byggområdet som vanligt. Vid behov omleder vi trafiken.

Kommunens projektledare

Projektledare Henrik Lamberthz som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019