Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gång- och cykelbana vid Studievägen

Vi återställer gång- och cykelbanan vid Studievägen och förlänger sträckan fram till Stratomtavägen.

Vad ska hända?

Gång- och cykelbanan längs Studievägen ska öppnas igen, i samband med att de nya studentbostäderna färdigställs i kvarteret Intellektet 7. Gång- och cykelbanan har varit stängd under byggnationen av studentbostäderna och delar av sträckan har grävts bort för att ge plats åt bebyggelsen. Vi ska nu återställa sträckan till tidigare skick och delvis lägga den i ett nytt läge, närmare Universitetsvägen.

Vi kommer också att förlänga gång- och cykelbanan fram till Stratomtavägen. Ett nytt övergångställe anläggs i korsningen med Universitetsvägen och en ny gång- och cykelväg anläggs mellan övergångstället och den så kallade märkesbacken.

Gång- och cykelvägen får ny belysning längs hela sträckan.

Grön markering visar sträckan som ska återställas. Röd markering visar nya delar av gång- coh cykelbanan. Karta: Linköpings kommun.

När gör vi det?

Arbetet påbörjades i slutet av mars 2021 och beräknas vara klart i oktober 2021.

Från 18 augusti till och med 30 september 2021 är sträckan mellan Universitetsvägen och den första infarten till studentbostäderna (direkt söder om Universitetsvägen) avstängd.

Trafikpåverkan

Framkomligheten för bil- och fordontrafiken kan komma att påverkas vid arbeten i korsningen Studievägen och Universitetsvägen.

Under arbetena vid Studievägen och Universitetsvägen kommer Studievägen att stängas av. Fordon till Universitet leds om via Stratomtavägen.

Kommunens projektledare

Projektledare Marie Fredin når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 7 september 2021