Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Garnisonen - Regementsgatan och Brigadgatan breddas

Vi breddar vägar och korsningar i Garnisonsområdet framförallt för att öka framkomligheten för busstrafiken.

 

Bild visar hur trafiken ska ledas om när gator och korsningar ska breddas för busstrafiken i Garnisonsområdet.

Vad ska hända?

Östgötatrafiken vill att fler bussar ska kunna passera Garnisonsområdet, därför behöver gator och korsningar breddas så att bussar kan mötas längs hela sträckan. Arbetet medför att korsningen från Regementsgatan och Brigadgatan kommer att stängas av under en längre period.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas 31 maj och beräknas vara klart 30 november 2021.

Trafikpåverkan för cyklister, gående och biltrafiken

Del av Brigadgatan kommer att vara avstängd fram till 30 november. Biltrafiken leds om via Infanterivägen och Kompanigatan, med begränsad framkomlighet på Kompanigatan. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om till några av de övriga ingångarna i Garnisonsområdet.

Trafikpåverkan för busstrafik

Under arbetsperioden trafikerar Östgötatrafiken området via Brigadgatan och Infanterivägen. Hållplatsen på Infanterivägen nyttjas för all busstrafik fram till den 30 november 2021.

Kommunens projektledare

Projektledare Lars Norr når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 15 september 2021