Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro - Cykellänken

Vi bygger Cykellänken från Braskens bro till Hjulsbro. Cykellänken är en tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana som ska göra det enklare för fler att välja cykeln istället för bilen vid resor inom staden. Även du som vill ut och promenera, sporta eller rasta hunden får en bättre väg genom att en 1,80 meter bred gångbana separeras från cykelbanan.

Vad ska hända?

Vi bygger Cykellänken från Braskens bro, genom Johannelund Centrum till Jakobsdal. Där kopplar vi ihop den med den nyligen byggda gång- och cykelvägen längs Brokindsleden, så att vi får en Cykellänk hela vägen fram till Hjulsbro.

Utmed cykelvägen kommer det att finnas utsmyckning, som till exempel effektbelysning, målning eller plantering. På vissa platser finns orienteringstavla, cykelpump och bänkar.

När gör vi detta?

Arbetet kommer att pågå i flera etapper och beräknas i sin helhet vara klart i november 2021.

Etapp 1
I slutet av april pågick arbetet med sträckan mellan Söderleden, Brokindsleden och Munkhagsgatan. Under september kommer det sista delarna av sträckan att asfalteras. 

Etapp 2
Under maj arbetade vi med sträckan mellan Munkhagsgatan och Ödegårdsgatan.

Etapp 3
Under juni till mitten av augusti arbetade vi på Ödegårdsgatan, mellan Munkhagsgatan och Skogslyckegatan.

Etapp 4
Från mitten av juli till mitten av augusti pågick arbete på sträckan mellan Skogslyckegatan till Johannelund Centrum. 

Etapp 5
Från mitten av augusti till slutet av oktober arbete vi på sträckan mellan Johannelunds centrum till Blystigen.

Etapp 6
Från mitten av augusti till början av oktober kommer arbete att utföras vid Blystigen. Befintliga fartgupp renoveras, de kommer inte tas bort.

Etapp 7
Från mitten av september till slutet av november kommer vi arbeta på sträckan mellan Munkhagsgatan och Uvebergsvägen. 

Trafikpåverkan

Under de olika etapperna kommer trafiken delvis att ledas om. Vi försöker få omledningarna så tidsmässigt korta som möjligt.

Under september till november pågår arbete med etapperna ett, fem, sex och sju. Under den perioden kommer trafik att ledas om enligt kartorna nedan.

 

 

 

 

Läs mer om Cykellänken

Kommunens projektledare

Projektledare Elna Hammarström når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 14 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: