Hjulsbro - ombyggnation av busshållplatser på Hjulsbrovägen

Hållplatserna ligger idag för tätt på Hjulsbrovägen, två hållplatser kommer därför tas bort. De två kvarvarande hållplatserna kommer moderniseras och tillgänglighetsanpassas.

Vad ska hända?

För att få ett jämnare trafikflöde på Hjulsbrovägen kommer hållplatserna Änggårdsvägen(1) och Lindaliden(3) att tas bort. I dessa lägen kommer farthinder byggas för att sänka hastigheten på passerande bilar. Vid Änggårdsvägens ska dessutom en gångpassage byggas, så att passage över Hjulsbrovägen blir enklare och säkrare. 

Hållplatserna Strandängsvägen(2) och Aspeliden(4) kommer att tillgänglighetsanpassas med ledstråk och kontrastmarkering. 

När gör vi detta?

Hållplatserna Strandängsvägen(2) och Aspeliden(4) kommer byggas om under vecka 32. Under den tiden är hållplatserna avstängda och resenärer hänvisas till närliggande hållplatser. 

Hållplatserna Änggårdsvägen(1) och Lindaliden(3) kommer att tas bort under vecka 33-35, då även farthinder kommer byggas. 

Trafikpåverkan

Det kommer gå bra att passera byggområdet för både gående och biltrafik. 

Kommunens projektledare

Projektledare Per Oldfeldt som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2019