Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro Ektunavägen - upprustning av lekpark

Lekparken vid Ektunavägen är sliten och ska rustas upp med bland annat en ny klätterställning och en ny yta för bollspel.

Vad ska hända?

Lekparken vid Ektunavägen är sliten och ska därför rustas upp. Parken ska få nya bänkar och bord, vid entréerna ska nya träd planteras och i lekbuskagen ska nya sittstockar placeras. För leksugna barn kommer en ny klätterställning och en ny sandlek att anläggas. En yta ska även göras om så den passar för bollspel. 

När gör vi detta?

Arbetet med att rusta upp lekparken kommer att starta i augusti och beräknas vara klart i december 2023.

Trafikpåverkan

Arbetet kommer inte att påverka framkomligheten.

Kommunens projektledare

Linnéa Zenkert är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 28 juni 2023