Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbro Kvinnebyvägen - upprustning av lekpark

Lekparken vid Kvinnebyvägen är sliten och ska rustas upp med bland annat en ny klätterställning, ny sandlek och kojor mellan trädstammarna.

Vad ska hända?

Lekparken vid Kvinnebyvägen är sliten och ska därför rustas upp. Lekparken ska få en ny klätterställning och en ny yta för sandlek. Mellan träden placeras lekredskap där barnen genom lek kan utveckla sin balans och motorik. Kojor ska även byggas mellan trädstammarna. Parken ska också möbleras med nya bänkar och bord, så alla medföljande föräldrar får en plats att pusta ut på och kanske äta medhavd matsäck.

När gör vi detta?

Arbetet med att rusta upp lekparken kommer att starta i augusti och beräknas vara klart i december 2023.

Trafikpåverkan

Arbetet kommer inte att påverka framkomligheten.

Kommunens projektledare

Linnéa Zenkert är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 28 juni 2023