Hjulsbro Skogsvallen – utbyggnad av gator och ledningar

Vi gör förberedande arbeten inför framtida bebyggelse av ett nytt bostadsområde.

Nya vägar vid Skogsvallen, Hjulsbro.

 

Vad ska hända?

Ett nytt bostadsområde med cirka 350 bostäder ska byggas på Skogsvallen. Innan bostäderna kan börja byggas behöver nya gator anläggas och allmän platsmark förberedas. Arbetet med att anlägga nya gator kommer att utföras av entreprenören AMA AB på uppdrag av Linköpings kommun. I samband med arbetet kommer även Tekniska Verkens ledningsnät dras fram till det nya området.

När gör vi detta?

Arbetet kommer starta under andra halvan av september 2019 och beräknas vara färdigt i juni 2021.

Trafikpåverkan

Trafiken påverkas stundtals på Vårdsbergsvägen, men ett körfält ska vara öppet i vardera riktning.

Kommunens projektledare

Projektledare Daniel Jirlund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 augusti 2019