Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Industrigator i Östra Malmskogen byggs ut

Nu ska Rönögatan förlängas och byggas samman med Idögatan för att ge möjlighet till fler industrifastigheter i området.

Rönögaten förlängs och byggs samman med Idögatan

Vad ska hända?

Idögatan och Rönögatan i Östra Malmskogen kommer att byggas ut. Även bullervallarna kommer byggas ut och eventuellt kommer någon ny vall att påbörjas enligt detaljplanen.

Området är attraktivt för små och medelstora industriföretag och Linköping behöver fler industritomter. Marken som ska bli industrifastigheter är en naturlig utökning av det befintliga industriområdet.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas under oktober 2021 och beräknas vara klart under december 2022.

Trafikpåverkan

Byggtrafik till och från området kommer förekomma men i övrigt kommer inte övrig trafik att påverkas.

Kommunens projektledare

Projektledare Lars Norr når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 24 september 2021