Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Domkyrkogatan renoveras

Vi bygger om Domkyrkogatan med ny beläggning och omgestaltning.

Cykelställen mitt i gatan tas bort och siktlinjen mellan Domkyrkan och S:t Lars kyrkan blir mindre skymd.

Vad ska hända?

Domkyrkogatan mellan Stora torget och Apotekaregatan förnyas. Markvärmen byts och ny belysning kommer till. Det blir ny placering av cykelställ längs en fasad istället för mitt i gatan och totalt sett hälften så många platser. Det blir även sittplatser i början och slutet av gatan.

Tack vara omgestaltningen skapas en fri siktlinje utan stolpar och ställ som stör vyn mellan Domkyrkan och S:t Lars kyrka. Det har funnits en sådan siktlinje tidigare och nu återskapas den.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas i slutet av september 2021 och ska vara klart i juni 2022.

Trafikpåverkan

Hela sträckan är avstängd för fotgängare, cyklister och fordonstrafik. Det går att nå Hagdahlska Huset via Ågatan.

Under arbetets gång går det inte att parkera cyklar på Domkyrkogatan. Ett alternativ är det nya cykelparkeringshuset i Pusslunden.

Kommunens projektledare

Projektledare Åsa Karlsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 24 september 2021