Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Hospitalsgränd renoveras

Vi renoverar Hospitalsgränd med ny beläggning och belysning.

Vad ska hända?

Under hösten 2021 påbörjas arbetet på Hospitalsgränd som ligger mellan Drottninggatan och Hospitalstorget. Det blir ny belysning och ny beläggning som förbättrar tillgängligheten när det gäller nivåskillnader och lutningar. En nyhet är markvärme som läggs längs hela sträckan.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas i början av oktober 2021 och ska vara klart i juni 2022.

Trafikpåverkan

De som bor och verkar i området kan ta sig fram, men det blir lite knixigt till och från.

Kommunens projektledare

Projektledare Åsa Karlsson når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 24 september 2021