Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Torggatan rustas upp

Torgatan består av betong och saknar markvärme. Nu renoveras gatan och står klar i början av juni 2022.

Renovering Torggatan 2021-2022.

Torggatan blir gågata och dubbelriktad.

Vad ska hända?

Torggatan byggs om och får markvärme, nya ytskikt av natursten, sittplatser samt ny belysning. På gatans södra sida anläggs möbleringszon med lastplats, handikapparkering, cykelställ, och träd. 

Gatan kommer efter ombyggnationen att regleras som gågata. Den får dubbelriktad trafik med in- och utfart från Apotekaregatan.

När gör vi det?

Arbetet påbörjas i mitten av september 2021 och beräknas vara klart i början av juni 2022.

Trafikpåverkan

Gående kommer att kunna passera området, men cyklister rekommenderas att välja Storgatan eller Nygatan. Befintliga parkeringsplatser är i bruk under hela byggperioden, dock kan kortare störningar förekomma.

Kommunens projektledare

Projektledare Marie Fredin når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 24 september 2021