Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - upprustning av Tinnerbäcksravinen

Gång- och cykelvägen i Tinnerbäcksravinen ska breddas för att bli mer trafiksäker. Platsen ska även utvecklas med nya avkopplande platser och naturnära upplevelser.

Vad ska hända?

Stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet ska utvecklas och bli mer tillgängligt och trafiksäkert. Stråket ska även utvecklas med nya trivsamma platser där besökare får chans till avkoppling och naturnära upplevelser. Det kommer utöver detta skapas förbindelser mellan gång- och cykelvägen längs ravinen och US-området i takt med att området byggs om enligt den nya detaljplanen.

När gör vi det?

Arbetet är uppdelat i två etapper.

  • Den första etappen (rött på kartan) kommer att genomföras under perioden 10 april-2 oktober 2023, arbetet innefattar ombyggnad av gång- och cykelvägen mellan Högalidsgatan och bron över Tinnerbäcken intill Bäckgatan. I samband med detta arbete kommer även en högspänningskabel som ligger under vägen bytas ut (grön markering på kartan). Utöver detta kommer även de nya upplevelseplatserna längs den aktuella sträckan färdigställas inom ramen för etapp 1.

  • Den andra etappen (blått på kartan) omfattar sträckan mellan Bäckgatan och Sandbäcksgatan samt det intilliggande parkområdet. Här pågår arbetet under perioden oktober-december 2023.

Bilder under arbetets gång

Trafikpåverkan

Under perioden 10 april - 2 oktober kommer gång- och cykelvägen längs arbetsområdet för den första etappen vara avstängd. Trafikanter kommer därför behöva välja en annan väg.

Under arbetet med etapp 2 kommer gång- och cykelvägen vara öppen för trafik.

Se förslag på alternativ väg under arbetets gång nedan. Den avstängda sträckan är markerad med rött och de alternativa vägarna med grönt.

Kartbild med förslag på alternativ väg

Kommunens projektledare

Peter Rexfalk är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 16 augusti 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: