Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden- upprustning av Tinnerbäcksravinen

Gång- och cykelvägen i Tinnerbäcksravinen ska breddas för att bli mer trafiksäker. Platsen ska även utvecklas med nya avkopplande platser och naturnära upplevelser.

Kartbild över arbetsområdet.

 

Vad ska hända?

Stråket längs Tinnerbäcken öster om sjukhusområdet ska utvecklas och bli mer tillgängligt och trafiksäkert. Stråket ska även utvecklas med nya trivsamma platser där besökare får chans till avkoppling och naturnära upplevelser. Det kommer utöver detta skapas förbindelser mellan gång- och cykelvägen längs ravinen och US-området i takt med att området byggs om enligt den nya detaljplanen.

När gör vi det?

Arbetet är uppdelat i två etapper.

Den första etappen (rött på kartan) kommer att genomföras under 2023. I samband med detta arbete kommer även elledningar bytas ut i området (grön markering på kartan).

Den andra etappen (lila på kartan) har ännu inte någon bestämt tidsplan. 

Trafikpåverkan

Under perioden 10 april - 2 oktober kommer gång- och cykelbanan längs arbetsområdet för den första etappen vara avstängd. Trafikanter kommer därför behöva välja en annan väg.

Kommunens projektledare

Peter Rexfalk är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dessa via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 13 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: