Hoppa till huvudinnehåll

Jakobsdalsbadet - upprustning av badplats

Skärmbild 2023-03-29 103446.jpg

Vad ska hända?

Bryggan vid Jakobsdalsbadet kommer att bytas ut till en ny fast pålad brygga. Palissaden ska tas bort och stranden kommer istället att slutta ut i vattnet.

Vi kommer också att byta ut det gamla möblemanget vid stranden. Detta innebär nya sittplatser, bord och en grillplats. 

När gör vi detta?

Byggnationen börjar i april 2023 och beräknas vara klar till sommaren 2023.

Trafikpåverkan

Gång- och cykelvägen närmast badet kan påverkas med sämre framkomlighet under vissa tider.

Kommunens projektledare

Lars Norr är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 24 maj 2023