Johannelundsbadet - ombyggnad av badlagunen

Vi bygger om Johannelundsbadets badlagun för att förbättra vattenkvaliteten.

 

Vad ska hända med Johannelundsbadet?

Med start hösten 2019 kommer vi att bygga om badlagunen i Johannelundsbadet för att förbättra vattenkvaliteten. Vi vill ha en hållbar lösning som innebär att vattnet i Johannelunds badlagun håller god kvalitet.

Under varma dagar kan vattnet i badlagunen bli stillastående, vilket innebär att risken ökar för att bakterier växer till sig. För att skapa en hållbar lösning som innebär att vattnet i Johannelunds badlagun håller god kvalitet kommer vi att ta bort ungefär hälften av den konstgjorda ön och förändra strandlinjen.

I samband med att vi bygger om lagunen kommer vi även att se över resten av Johannelundsbadet.

Vad händer med badet under sommaren 2019?

Johannelundsbadet och badlagunen kommer att vara öppna som vanligt under sommaren 2019. Vi tar vattenprover löpande under badsäsongen som vanligt. Om proverna skulle visa på en sämre vattenkvalitet så kommer vi att informera om det på skyltar vid badplatsen.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjas efter badsäsongen 2019 och är klart till badsäsongen 2020.

Vilka gör detta?

Linköpings kommun har tillsammans med SMHI utrett vilka åtgärder som ska göras för att få till en hållbar lösning. SMHI har bidragit med information om vattenflöden och strömningsberäkningar.

Linköpings kommuns entreprenör kommer göra arbetet på plats.

Kommunens projektledare

Projektledare Lars Norr som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2019